Īsā versija Pirkšana un piegāde

Parasti preču piegāde Baltijas valstīs notiek līdz 12 dienām pēc projekta norunāšanas un apmaksas saņemšanas. Sākotnēji notiek ražošana, kas var ilgt 3-5 dienas atkarībā no projekta sarežģītības. Parasti mēs izmantojam Omniva un DPD pasta terminālus, pasūtījumi tiek piegādāti 2-4 darba dienu laikā Igaunijā un Latvijā. Uz Poliju tas var ilgt līdz 7 darba dienām. Pieejams arī, izmantojot citas metodes, kas saskaņotas ar klientu.

Atmaksas un atgriešanas politika

Labas kvalitātes sūtījumi netiek paņemti atpakaļ. Defektu gadījumā – vienojoties ar klientu. Atgriešana nav iespējama, jo preces ir personizētas un nav iespējams izmantot citam klientam. Pēc uzspiež uz produkta, to nevar izmantot atkārtoti.

Noteikumi un nosacījumi

1. pants – Definīcijas

Šajos noteikumos piemēro:
1. Uzņēmējs (pārdevējs): dabisks vai likumīgs produktu un/vai attālināto pakalpojumu un patērētāju pakalpojumu sniedzējs;
2. Patērētājs (pircējs): fiziska persona, kas nerīkojas, veicot profesionālo darbību vai uzņēmējdarbību, un attālināts līgums ar uzņēmēju;
3. Attālināts līgums: līgums, kas noslēgts saistībā ar Uzņēmēja organizētu sistēmu par produktu un/vai pakalpojumu tālpārdošanu, lai noslēgtu līgumu, izmantojot vienu vai vairākas tehnoloģiskā attāluma sakaru līdzekļus;  
4. Tehnoloģija attālinātai saziņai: līdzekļi, ko var izmantot, lai noslēgtu līgumu, patērētājam un pārdevējam neatrodoties vienā telpā;
5. Labvēlības periods: laikposms, kurā patērētājs var izmantot savas atteikuma tiesības;
6. Atteikuma tiesības: patērētāja spēja atteikties no attālinātā līguma nogaidīšanas periodā;
7. Diena: kalendārā diena;
8. Darījuma ilgums: vienošanās par produktu un/vai pakalpojumu klāstu, ja piegāde un/vai pirkums ir sadalīts laika gaitā;
9. Pastāvīgie informācijas nesēji: visi līdzekļi, ar kuriem patērētājs vai uzņēmējs var saglabāt personīgi adresētu informāciju tādā veidā, lai to (nemainīto) nākotnē varētu viegli izmantot apspriešanai vai reproducēšanai.  


2. pants – Uzņēmēja identitāte

MagicOfGift
Uosiu iela 12, Valai
LT-21423 Traku raj.
Lietuva

Tālruņa numurs: +370 621 95661


E-pasts: magicofgift@gmail.com
 

Maksājuma informācija:

Individuālās darbības sertifikāta numurs: 938781

Bankas konts.: LT85 7300 0101 6105 5289

Swift: HABALT22

Allways atjaunināts mūsu kontaktpersonas meklēt uz: Kontakti3. pants – Atbilstība1. Šie vispārīgie nosacījumi attiecas uz katru uzņēmēja piedāvājumu un jebkuru vienošanos, kas panākta no attāluma starp šo uzņēmumu un tā patērētājiem.
2. Pirms līguma noslēgšanas šie vispārīgie nosacījumi ir pieejami patērētājam. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms attālinātā līguma noslēgšanas uzņēmējs šos norādītos vispārīgos nosacījumus pēc iespējas ātrāk un bez maksas nosūtīs patērētājam.
3. Ja attālinātais līgums ir noslēgts elektroniski, var atkāpties no iepriekšējā punkta un pirms attālinātā līguma noslēgšanas šo noteikumu teksts ir pieejams patērētājam tā, lai patērētājs to varētu viegli uzglabāt uz pastāvīgiem informācijas nesēja. Ja tas nav saprātīgi iespējams, pirms attālinātā līguma noslēgšanas noteikumi pēc patērētāja pieprasījuma tiks nosūtīti elektroniski vai citādi bez maksas.
4. Gadījumā, ja papildus šiem noteikumiem piemēro īpašus produkta vai pakalpojuma nosacījumus, piemēro otro un trešo daļu. Un pretrunīgu noteikumu gadījumā patērētājs vienmēr var paļauties uz piemērojamo noteikumu, kas viņam ir visizdevīgākais.


4. pants – Piedāvājums1. Ja piedāvājums ir ierobežots vai uz to attiecas nosacījumi, tas tiks skaidri norādīts piedāvājumā.
2. Piedāvājumā ir iekļauts pilnīgs un precīzs produktu un/vai pakalpojumu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai patērētājs varētu pienācīgi novērtēt piedāvājumu. Ja uzņēmējs izmanto attēlus, tie ir patiess produktu un / vai pakalpojumu attēlojums. Acīmredzamas kļūdas vai kļūdas piedāvājumā nesaista uzņēmēju.
3. Katrā piedāvājumā ir tāda informācija, kas patērētājam ir skaidra, t. i., kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu. Tas jo īpaši attiecas uz:
• cenu, ieskaitot nodokļus;
• Jebkuras piegādes izmaksas;
• Veids, kādā vienošanās tiks panākta un kādas darbības ir nepieciešamas;
• Vai piemērot atteikuma tiesības vai nē;
• Līguma apmaksas, piegādes vai izpildes veids;
• Piedāvājuma pieņemšanas termiņš vai cenas uzturēšanas termiņš;
• Distances saziņas ātruma līmenis, ja tālmācības tehnoloģijas izmantošanas izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz citu pamata, nevis pamatlikmi;
• Pēc līguma iesniegšanas patērētājs var iepazīties ar šo informāciju.
• Veids, kādā patērētāju var informēt par nevēlamām darbībām, un veids, kādā viņš var atgūt šo informāciju pirms līguma noslēgšanas.
• valodas, kurās papildus holandiešu valodai var noslēgt līgumu;
• Rīcība, kas attiecas uz pārdevēju, un veids, kā patērētājs var elektroniski iepazīties ar šiem uzvedības kodeksiem; un
• Attālinātā līguma minimālais termiņš līguma gadījumā, ieskaitot nepārtrauktu vai periodisku produktu vai pakalpojumu piegādi.


5. pants – Nolīgums

1. Uz līgumu attiecas 4. punkta noteikumi, kas noslēgti laikā, kad patērētājs pieņem piedāvājumu, un atbilst attiecīgajiem nosacījumiem.
2. Ja patērētājs piedāvājumu ir pieņēmis elektroniski, pārdevējs nekavējoties elektroniski apstiprinās piedāvājuma pieņemšanas saņemšanu, arī pa e-pastu. Patērētājs var atcelt līgumu tikai līdz saņemšanas/līguma pieņemšanas apstiprināšanai.
3. Ja līgums tiks izveidots elektroniski, pārdevējs veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu datu elektronisku pārraidi un nodrošinātu drošu un drošu tīmekļa vidi. Ja patērētājs maksā elektroniski, pārdevējs veiks piemērotus drošības pasākumus.
4. Uzņēmējam likuma ietvaros ir apmierinoši jāinformē patērētājs par maksājumu saistībām, kā arī visiem faktiem un faktoriem, kas ir būtiski, lai atbildīgi noslēgtu attālināto līgumu. Ja pārdevējam, pamatojoties uz šo pieprasījumu, ir pamatots iemesls neslēgt līgumu, viņam ir tiesības atteikt pasūtījumu vai pieprasījumu un viņš nav tiesīgs noslēgt līgumu, pamatojoties uz īpašiem nosacījumiem.
5. Uzņēmējs rakstiski vai tā, lai to varētu uzglabāt uz noturīga informācijas nesēja pieejamā veidā, sniegs patērētājam šādu informāciju par produktu vai pakalpojumu un nosūtīs:
a. tā uzņēmuma adrese, uz kuru patērētājs var nosūtīt sūdzības;
b. nosacījumi un veids, kādā patērētājs var izmantot atteikuma tiesības, un ir jāsniedz skaidrs paziņojums par atteikuma tiesību izslēgšanu;
c. informācija par esošajiem pēcpārdošanas pakalpojumiem un garantijām;
d. datus, kas ietverti 4. panta 3. punktā, uz kuru attiecas šie nosacījumi, ja vien pārdevējs nav sniedzis šo informāciju patērētājam pirms līguma noslēgšanas;
e. Līguma izbeigšanas prasības nav spēkā, ja līguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu vai ja termiņš nav noteikts.
6. Ja uzņēmējs ir apņēmies piegādāt virkni produktu vai pakalpojumu, iepriekšējā punktā minētais noteikums attiecas tikai uz pirmo piegādi.


6. panta a) punkts – Atteikuma tiesības, piegādājot preces

1. Iegādājoties preces, patērētājs var atcelt līgumu, neminot iemeslu 14 darba dienu laikā. Šis periods sākas nākamajā dienā pēc tam, kad patērētājs vai viņa vārdā ir saņemts produkts.
2. Šajā laikā patērētājs rūpīgi izturēsies pret produktu un iepakojumu. Viņš izkravās produktu tikai tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai novērtētu, vai viņš vēlas saglabāt produktu. Ja viņš izmanto atteikuma tiesības, viņš atdod preci kopā ar visiem piederumiem un, ja tas ir pamatoti iespējams, atdod to operatoram sākotnējā stāvoklī un iepakojumā saskaņā ar pārdevēja skaidriem un saprātīgiem norādījumiem.
3. Piegādes uzņēmumiem (B2B) ir izslēgtas no atteikuma tiesībām

6. panta b) punkts – Atteikuma tiesības, piegādājot pakalpojumus

1. Ar pakalpojumu sniegšanu patērētājs var atcelt līgumu, nenorādot iemeslu 14 darba dienu laikā, sākot no līguma noslēgšanas dienas.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, patērētājs līguma laikā un/vai piegādes brīdī sniegs uzņēmējam attiecīgu informāciju un pamatotus, skaidrus norādījumus.

7. pants – Izmaksas atsaukšanas gadījumā

1. Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības, viņa konts nepārsniedz preces atgriešanas izmaksas.
2. Ja patērētājs ir samaksājis summu, uzņēmējs atmaksās šo summu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc atgriešanas vai atcelšanas.


8. pants – Atteikuma tiesību izslēgšana

1. Ja patērētājam nav atteikuma tiesību, uzņēmējam ir skaidri jānorāda, ka tiesības piedāvājumā tika izslēgtas pirms līguma noslēgšanas.
2. Atteikuma tiesību izslēgšana ir iespējama tikai attiecībā uz precēm:
a) kuras ir izgatavotas saskaņā ar patērētāja specifikācijām un/vai mērķi, ko tādējādi īpaši patērētājam izgatavojis pārdevējs;
b) kuriem ir nepārprotami personisks raksturs,
c) ko nevar atdot atpakaļ to rakstura dēļ;
d) kas strauji sabrūk vai noveco;
e) kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, kuru pārdevējs nevar ietekmēt,
f) atsevišķiem laikrakstiem un žurnāliem,
g) audio un video ierakstiem un datorprogrammām, kuru zīmogu salauzis patērētājs.
3. Atteikuma tiesību izslēgšana ir iespējama tikai attiecībā uz pakalpojumiem:
a) kas noteiktā datumā vai noteiktā laikposmā atrodas izmitināšanas, transporta, ēdināšanas vai atpūtas laikā;
b) kas sniedz patērētāja skaidru piekrišanu pirms termiņa beigām,
c) derības un loterijas.


9. pants – Cena1. Piedāvājumā minētajā periodā produktu un/vai pakalpojumu cenas nav palielinājušās, izņemot cenu izmaiņas, kas izriet no nodokļu likmju izmaiņām.
2. Papildus iepriekšējā punktam pārdevēja produkti vai pakalpojumi, kuru cenas ir pakļautas svārstībām finanšu tirgū , pār kurām pārdevējs nevar ietekmēt, ir mainīgas cenas. Šī saikne ar svārstībām un to, ka jebkuras noteiktās mērķa cenas var mainīties; tiks noteikts nolīgumā.
3. Cenu pieaugums 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ir atļauts tikai tad, ja tas izriet no tiesību aktiem vai noteikumiem.
4. Cenu pieaugums no 3 mēnešiem pēc līguma noslēgšanas ir atļauts tikai tad, ja pārdevējs to ir norādījis un:
a) Tas ir tiesību aktu vai noteikumu rezultāts, vai
b) Patērētājam ir tiesības izbeigt līgumu dienā, kad pieaugums stājas spēkā.
5. Minēto produktu vai pakalpojumu cenas norādītas ar PVN.


10. pants – Atbilstība un garantija

1. Pārdevējs garantē, ka produkti un/vai pakalpojumi līguma noslēgšanas dienā atbilst piedāvājumā norādītajām līguma specifikācijām, pamatotām uzticamības un/vai lietojamības prasībām, kā arī spēkā esošajām tiesību normām vai valdības noteikumiem.
2. Vienošanās, ko pārdevējs, ražotājs vai importētājs piedāvā kā garantiju, neietekmē tiesības un apgalvojumus, ko patērētāji var aizstāvēt, pamatojoties uz tiesību aktiem un/par uzņēmēja saistību neizpildi pret vai attālināto līgumu.


11. pants – Piegāde un īstenošana

1. Pārdevējs pēc iespējas rūpēsies, saņemot un īstenojot produktu pasūtījumus un izvērtējot pieteikumus pakalpojumu sniegšanai.
2. Piegādes vieta ir adrese, kuru patērētājs ir paudinājis MagicOfGift.
3. Ievērojot šo noteikumu 4. pantā noteikto, uzņēmums pieņems pasūtījumus ātri, bet 30 dienu laikā, ja vien nav panākta vienošanās par ilgāku piegādes termiņu. Ja piegāde tiek aizkavēta vai ja pasūtījumu nevar veikt vai veikt tikai daļēji, patērētājs to saņem ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc pasūtījuma veikšanas. Patērētājam šajā gadījumā ir tiesības izbeigt līgumu bez maksas, bet šādos gadījumos var arī pieprasīt nekādu kompensāciju.
4. Izbeigšanas gadījumā saskaņā ar iepriekšējo punktu pārdevējs atmaksā patērētājam pēc iespējas ātrāk, kas jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pēc atspēkošanas.
5. Ja pasūtītās preces piegāde izrādīsies neiespējama, pārdevējs centīsies nodrošināt aizstājējpreces, ja tās būs pieejamas. Pircējam tiks skaidri un saprotami paziņots, ka pirms piegādes ir jāpiegādā aizstājējprece. Aizvietošanas priekšmetiem atteikuma tiesības nevar pieņemt. Atgriezto preču nosūtīšanas izmaksas sedz pārdevējs.
6. Preču bojājuma un/vai nozaudēšanas risku līdz piegādes brīdim patērētājam apstrādā pārdevējs, ja vien nav skaidri noteikts citādi.
7. Preču piegādes laiks ir no 4 līdz 16 nedēļām.
8. Minētie piegādes laiki ir jāsaglabā, cik vien iespējams, bet MagicOfGift neformulē ārkārtas termiņus, ja vien nav panākta cita vienošanās (rakstiski). Patērētāji nevar pieprasīt nekādu kompensāciju par piegādes laika pārsniegšanu/pārsniegšanu.

12. pants – Dārgi/ilguma darījumi

1. Patērētājs var atcelt līgumu, kura termiņš ir nenoteikts, jebkurā laikā saskaņā ar līguma izbeigšanas noteikumiem, par kuriem panākta vienošanās, un ar viena mēneša paziņošanas termiņu.
2. Līgums uz noteiktu laiku ir noslēgts līdz diviem gadiem. Ja par to vienosies patērētāja klusējot, attālinātais līgums tiks atjaunots; līgumu turpinās kā līgumu uz nenoteiktu laiku, paziņošanas termiņu pēc līguma turpināšanas uz laiku līdz vienam mēnesim.13. pants – Maksājums un īpašumtiesību saglabāšana

1. Preču apmaksa nekad netiek ieskaitīta. Preču apmaksa tiek veikta tieši pasūtījuma laikā. Tikai pēc maksājuma veikšanas pasūtījums ir faktiski izpildīts.
2. Patērētāja pienākums ir nekavējoties ziņot pārdevējam par jebkādām neprecizitātēm sniegtajos datos vai norādītajā maksājumā.
3. Ja patērētājs nepilda savas saistības, uzņēmējam, ievērojot juridiskus ierobežojumus, ir tiesības iepriekš iekasēt no patērētāja savas saprātīgās izmaksas.
4. Visas MagicOfGift piegādātās preces paliek MagicOfGift īpašumā līdz brīdim, kad Patērētājs ir pilnībā izpildījis savu maksājumu attiecībā uz šīm precēm. Patērētājiem nekad nebūs tiesību pārdot vai citādi darīt šīs lietas pieejamas trešām personām.

14. pants – Sūdzības un strīdi

1. Uzņēmējam ir pietiekami atklāta sūdzību procedūra un viņš izskata sūdzības saskaņā ar šo procedūru.
2. Sūdzības par līguma īstenošanu ir nekavējoties, pilnībā un skaidri jāapraksta un jāiesniedz uzņēmējam, tiklīdz patērētājs ir atklājis trūkumus.
3. Uz uzņēmējam iesniegtajām sūdzībām tiks atbildēts 14 dienu laikā no saņemšanas dienas. Ja sūdzībai ir paredzams ilgāks izskatīšanas laiks, 14 dienu laikā tiks sniegts apstiprinājums par saņemšanu un to, kad patērētājs var sagaidīt detalizētāku atbildi.


15. pants – Intelektuālais īpašums

Pircējs atzīst, ka visas intelektuālā īpašuma tiesības uz parādīto informāciju, paziņojumiem vai citiem izteicieniem, kas attiecas uz produktiem un / vai attiecībā uz vietni, pieder MagicOfGift , tā piegādātājiem un / vai citiem prasītājiem.16. pants – Personas datiMagicOfGift apstrādā tikai Pircēja informāciju saskaņā ar tā privātuma politiku. MagicOfGift ievēros piemērojamos privātuma noteikumus un tiesību aktus.


17. pants – Piemērojamie tiesību akti un kompetentā tiesa

Uz visiem MagicOfGift piedāvājumiem, līgumiem un īstenošanu attiecas Lietuvas tiesību akti. Vīnes Pārdošanas konvencijas piemērojamība ir skaidri izslēgta.


18. pants – SaitesMagicOfGift tīmekļa vietnē var būt trešo pušu reklāmas vai saites uz citām vietnēm. Norādītajās konfidencialitātes politikās šīs trešo pušu vietnes neietekmē MagicOfGift un tāpēc nav atbildīgas.19. pants – Jūsu tiesības

Jūs vienmēr varat jautāt, kādu informāciju par jums apstrādā MagicOfGift . Lai to izdarītu, lūdzu, nosūtiet e-pastu. Jūs varat arī lūgt uzlabojumus, papildinājumus vai labojumus pa e-pastu MagicOfGift, kas tiks apstrādāti pēc iespējas ātrāk. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt informāciju no is, lūdzu, ļaujiet MagicOfGift to zināt. Informācijas vadīšana notiek tikai tad, ja norādījat savu e-pasta adresi.


20. panta a) punkts – Papildu vai atšķirīgi terminiŠo noteikumu papildu vai atšķirīgie noteikumi nedrīkst kaitēt patērētājam, un tie būtu jāreģistrē vai tā, lai patērētājs tos varētu uzglabāt uz pastāvīgā informācijas nesēja pieejamā veidā.20. panta b) punkts – Papildu noteikumi

MagicOfGift atbilst savu produktu piegādes rūpnīcu garantijām. Sniedzot jebkādas garantijas, MagicOfGift nodrošina daļēju preces nomaiņu vai pilnīgu nomaiņu. Garantijas termiņš sākas preces pirmās piegādes/saņemšanas brīdī. Attiecībā uz garantiju neattiecas uz šādiem izņēmumiem: normāls nodilums, nepareiza apstrāde un bojājumi ar nodomu, bojājumi temperatūras svārstību dēļ, bojājumi citu laika apstākļu dēļ.

Noteikumi un nosacījumi
Noteikumi un nosacījumi 2
  • Mobilais tālrunis: +370 621 95661
  • E-pasts: magicofgift@gmail.com
  • Youtube: Youtube
  • Individuālās darbības sertifikāta numurs: 938781
  • Bankas konts.: LT85 7300 0101 6105 5289 Swift: HABALT22
  • Adrese: Uosiu str. 12, Valai, Traķu novads, Lietuva LT-21432
  • Mājas lapas īpašnieks Juozas Šmatauskas. mobilais.: +370 621 95661

Kas mēs esam, un mūsu Privātuma politika

Mūsu tīmekļa vietnes adrese ir: https://magicofgift.com.

Komentāri

Kad apmeklētāji atstāt komentārus par vietu mēs apkopojam datus, kas norādīti komentārus formā, kā arī apmeklētāja IP adresi un pārlūkprogrammu lietotāja aģents string, lai palīdzētu surogātpasta atklāšanu.

Anonimizēta virkne, kas izveidota no jūsu e-pasta adrese (saukta arī par hash) var tikt sniegta, lai gravatar pakalpojumu, lai redzētu, vai jūs lietojat to. Gravatar pakalpojumu konfidencialitātes politika ir pieejama šeit: https://automattic.com/privacy/. Pēc apstiprinājuma jūsu komentāru, jūsu profila attēls ir redzams sabiedrībai saistībā ar savu komentāru.

Media

Ja augšupielādējat attēlus vietnē, ir jāizvairās no attēlu augšupielādes ar iegultiem atrašanās vietas datiem (EXIF GPS). Tīmekļa vietnes apmeklētāji var lejupielādēt un izgūt jebkādus atrašanās vietas datus no attēliem tīmekļa vietnē.

Sīkfailus

Ja jūs atstāt komentāru mūsu mājas lapā jūs varat izvēlēties-in, lai saglabātu savu vārdu, e-pasta adresi un tīmekļa vietnes sīkdatnes. Tie ir jūsu ērtībai, lai jums nav jāaizpilda jūsu informācija atkal, kad jūs atstāt citu komentāru. Šīs sīkdatnes ilgs vienu gadu.

Ja apmeklējat mūsu pieteikšanās lapu, mēs iestatām pagaidu sīkfailu, lai noteiktu, vai jūsu pārlūkprogramma pieņem sīkfailus. Šajā sīkfailā nav personisku datu un tas tiek atmests, aizverot pārlūkprogrammu.

Kad jūs piesakāties sistēmā, mēs arī izveidot vairākas sīkdatnes, lai saglabātu jūsu pieteikšanās informāciju un jūsu ekrāna displeja izvēli. Login cookies ilgst divas dienas, un ekrāns iespējas cookies ilgst gadu. Ja izvēlaties "Remember me", jūsu pieteikšanās saglabāsies divas nedēļas. Ja jūs atteiktos no sava konta, pieteikšanās sīkdatnes tiks noņemtas.

Rediģējot vai publicējot rakstu, pārlūkprogrammā tiks saglabāts papildu sīkfails. Šī sīkdatne ietver ne personas datus un vienkārši norāda post ID rakstu tikko edited. Tas beidzas pēc 1 dienas.

Iegults saturs no citām tīmekļa vietnēm

 Raksti šajā vietnē var ietvert iegulto saturu (piemēram, videoklipus, attēlus, rakstus utt.). Iegultais saturs no citām mājas lapām uzvedas tieši tāpat kā apmeklētājs ir apmeklējis citas mājas lapā.

Šīs tīmekļa vietnes var apkopot datus par jums, izmantot sīkfailus, iegult papildu trešo pušu izsekošanu un pārraudzīt savu mijiedarbību ar šo iegulto saturu, tostarp izsekot jūsu mijiedarbību ar iegulto saturu, ja jums ir konts un esat pieteicies šajā Mājas lapā. Konfidencialitātes politika palīdzēs jums palīdzēt.

Kas mēs kopīgojam jūsu datus ar

Ja pieprasāt paroles atiestatīšanu, jūsu IP adrese tiks iekļauta atiestatīšanas e-pasta ziņojumā.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus

Ja jūs atstāt komentāru, komentāru un tā metadati tiek saglabāti bezgalīgi. Tas ir tāpēc mēs varam atpazīt un apstiprināt visus turpmākos komentārus automātiski, nevis turēt tos mērenību rindā.

Lietotājiem, kuri reģistrējas mūsu tīmekļa vietnē (ja tādi ir), mēs glabājam arī personas informāciju, ko tie sniedz savā lietotāja profilā. Visi lietotāji jebkurā laikā var skatīt, rediģēt vai dzēst personas informāciju (izņemot gadījumus, kad viņi nevar mainīt savu lietotājvārdu). Vietņu administratori var arī skatīt un rediģēt šo informāciju.

Kādas tiesības jums ir pār jūsu datiem

Ja jums šajā vietnē ir konts vai esat atstājis komentārus, jūs varat pieprasīt saņemt jūsu personas datu eksportēto datni, tostarp jebkādus datus, ko esat mums sniedzis. Jūs varat arī pieprasīt, lai mēs izdzēstu visus personas datus, mēs tur par jums. Tas neietver nekādus datus, kas mums ir jāievēro administratīvu, juridisku vai drošības apsvērumu dēļ.

Kur mēs nosūtīsim jūsu datus

Apmeklētājs komentārus var pārbaudīt, izmantojot automatizētu surogātpasta atklāšanas pakalpojumu.

Mūsu kontakti

Lūdzu, apmeklējiet mūsu kontaktpersonas lapu.Nākotnē mēs pievienojam dažus piedāvātos videoklipus mūsu Youtube kanālā.